PASTERIZIMI
Procesi I pasterizimit mundëson zgjatjen e jetës së produktit dhe rruan kualitetin e qumështit. Pasterizimi është process termal ku qumështi kalon në temperaturë 76°C për 45 sekonda. Kjo procedurë e ul përmbajtjen e mikroorganizmave të dëmshëm ose patogjen në qumësht, të cilët mund të shkaktojnë sëmundje, përkeqësim ose fermendtim të padëshiruar dhe në të njejtën kohë aktivizon enzimat në qumësht. Pasterizimi është I njohur nga shekulli I 19-te dhe procesi është emëruar nga shpikësi I procesit Louis Pasteur, I cili përdori përpunimin termik për të parandaluar përkeqësimin e verës dhe qumështit.
PASTERIZIMI
Procesi I pasterizimit mundëson zgjatjen e jetës së produktit dhe rruan kualitetin e qumështit. Pasterizimi është process termal ku qumështi kalon në temperaturë 76°C për 45 sekonda. Kjo procedurë e ul përmbajtjen e mikroorganizmave të dëmshëm ose patogjen në qumësht, të cilët mund të shkaktojnë sëmundje, përkeqësim ose fermendtim të padëshiruar dhe në të njejtën kohë aktivizon enzimat në qumësht. Pasterizimi është I njohur nga shekulli I 19-te dhe procesi është emëruar nga shpikësi I procesit Louis Pasteur, I cili përdori përpunimin termik për të parandaluar përkeqësimin e verës dhe qumështit.
 
STERILIZIMI
Sterilizimi mundëson rritjen e jetëgjatësisë së qumeshtit, madje atë ta rruajm edhe në temperaturë dhome. Sterilizimi është përpunim termik I qumështit përmes së cilit shkatërrohen të gjitha mikroorganizmat dhe sporet e tyre dhe çaktivizohen enzimat. Literatura shkencore këtë qumësht e quan UHT qumësht ( Ultra High Temperature) që do të thotë se qumështi përpunohet termikisht për një kohë shumë të shkurtër (4-8 sekonda) në temperaturë shumë të larta që variojne nga 135 ne 150 °C.