January 15, 2021
January 17, 2021
 
 

800gr, 5kg, 10kg, 15kg


Qumësht lope i pasterizuar, krypë calcium hloridi, maje djathi dhe starter culture.