January 18, 2021
January 20, 2021
 
 
Qumësht lope i pasterizuar, krypë, calcium hloridi, maje dhe starter culture.