January 14, 2021
January 16, 2021
 
 

800gr, 5kg, 10kg, 15kg


Qumësht lope i pasterizuar, krypë, calcium hloridi, maje djathi dhe starter culture.